page_banner

ข่าว

ความต้องการของตลาดขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในเสฉวน ประเทศจีน

การออก "ความคิดเห็นในการนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการอย่างครอบคลุมด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงานสำหรับวิสาหกิจอุตสาหกรรม" โดยรัฐบาลเสฉวนเมื่อวันที่ 17 เมษายน ถือเป็นก้าวสำคัญสู่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมความคิดเห็นดังกล่าวเสนอแนวคิดในการส่งเสริมการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัยอื่นๆ ในภาคส่วนต่างๆ เช่น อาหาร เคมี และสิ่งทอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างเวิร์กช็อปดิจิทัลและโรงงานอัจฉริยะ

การก้าวไปสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและการจัดตั้งโครงการมาตรฐาน "อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม 5G+" คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมากต่อภูมิทัศน์อุตสาหกรรมในเสฉวนด้วยการใช้ประโยชน์จากพลังของเทคโนโลยี อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมสามารถผ่านการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขีดความสามารถด้านความปลอดภัย การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงานการอัปเกรดนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้อุตสาหกรรมเหล่านี้ทันสมัย ​​แต่ยังปรับปรุงประสิทธิภาพและความยั่งยืนอีกด้วย

การใช้งานอินเทอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรมในภาคดั้งเดิม เช่น อาหาร เคมีภัณฑ์ และสิ่งทอ เป็นสิ่งที่น่าสังเกตเป็นพิเศษด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และ Internet of Things อุตสาหกรรมเหล่านี้สามารถปรับปรุงการดำเนินงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตได้ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมอาหาร การใช้เซ็นเซอร์อัจฉริยะสามารถตรวจสอบกระบวนการผลิตแบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและคุณภาพของอาหารในทำนองเดียวกัน ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งนำไปสู่การผลิตที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ การสนับสนุนนโยบายจากรัฐบาลเสฉวนจะส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาอินเทอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรมโดยจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม โดยส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญสิ่งนี้จะสร้างโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาโซลูชั่นใหม่ๆ ที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของอุตสาหกรรมเหล่านี้

การเร่งพัฒนาอินเทอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรมในเสฉวนจะสร้างความต้องการของตลาดที่สำคัญสำหรับโซลูชันและบริการด้านเทคโนโลยีสิ่งนี้จะกระตุ้นการเติบโตของบริษัทเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพที่เชี่ยวชาญด้านแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตทางอุตสาหกรรมระบบนิเวศที่เกิดขึ้นจะขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยดึงดูดการลงทุนและผู้มีความสามารถเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม

โดยสรุป การออก "ความคิดเห็นในการนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการอย่างครอบคลุมด้านความปลอดภัย การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับวิสาหกิจอุตสาหกรรม" ในเสฉวน ถือเป็นหลักชัยสำคัญในความก้าวหน้าของอินเทอร์เน็ตทางอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในภาคส่วนดั้งเดิมการก้าวไปสู่การบูรณาการเทคโนโลยีนี้ช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านความปลอดภัย การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อาหาร เคมี และสิ่งทอด้วยการสนับสนุนนโยบายและความต้องการของตลาด การพัฒนาอินเทอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรมในเสฉวนคาดว่าจะเร่งตัวขึ้น และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพสูงในภูมิภาค

ชีปิง (7)

ชีปิง (8)


เวลาโพสต์: Jul-19-2023